Algemene verkoopvoorwaarden:

De huidige algemene voorwaarden gelden voor alle commerciële transacties binnen de website www.klzevents.com (hierna de website), eigenaar van het domein is Kansas Let Zeppelin International Company S.L. (hierna KLZ Events), legaal opgericht bedrijf onder de wetten van Spanje met VAT nummer B-86002490, geregistreerd bij Business Registry of Moralzarzal (Madrid), volume 27982, vel 207, entry 1, pagina M-504313; gesitueerd in C/ Travesía De Juncarejo 40, Moralzarzal (Madrid, Spanje) 28411.

KLZ Events doet zijn uiterste best om iedereen te verzekeren dat de informatie op de website met betrekking tot prijzen, promoties en voorwaarden waarheidsgetrouw is en zonder typefouten. Mocht zo een fout nu toch voorkomen, te allen tijde buiten de macht van KLZ Events, wordt het meteen gecorrigeerd en als de klant een koopbeslissing hierop gebaseerd heeft dan zal KLZ Events de klant de fout kenbaar maken en dan heeft de klant het recht om van de bestelling af te zien zonder eventuele kosten voor de klant.

 1. KLZ Events informatiekanalen zijn hier te vinden: www.klzevents.com. Hun facebookprofiel en de volgende links: https://www.facebook.com/groups/452728308088467/ en https://twitter.com/klz_events.
 2. KLZ Events zal onder geen enkele voorwaarden gepersonaliseerde informatie sturen. Om deze reden moeten klanten zelf op de hoogte blijven van alle producten en evenementen via de bovengenoemde kanalen.
 3. KLZ Events zal tickets verkopen via deze kanalen met als hoofdkanaal de online winkel van de website. Alle producten en tickets zijn daar te krijgen vanaf de dag dat ze beschikbaar worden gesteld tot een aantal dagen voordat het evenement plaatsvindt.
 4. Alle prijzen van diensten en producten zijn inclusief belasting.
 5. Betalingen voor alle producten en diensten die via de website worden aangeboden kunnen worden betaald via creditcard of bankoverschrijving. Let hierbij wel op dat bankoverschrijving dient plaats te vinden binnen drie (3) kalender dagen na het plaatsen van een bestelling. Alle bestellingen moeten te allen tijde volledig worden betaald en gespreid betalen wordt onder geen enkele voorwaarde geaccepteerd. De uitzondering is wanneer KLZ Events zelf een aanbieding heeft waarin gespreid betaling mogelijk is en dit geldt dan alleen voor die specifieke producten of diensten aangegeven door KLZ Events.
 6. Wederverkoop van ticket is ten strengste verboden onder artikel 24.3 of Act 17/1997 of July 4th on Public Entertainment and Recreational Activities. De naam van het originele ticket is gebonden aan het ticket en kan niet worden gewijzigd. Als het desbetreffende ticket wordt doorverkocht dan kan de nieuwe koper niet deelnemen aan het evenement.
 7. KLZ Events heeft het recht om iemand de entree te weigeren en mag dus toegang limiteren voor iedereen die een gewelddadige of agressieve houding aanneemt. Dit geldt ook voor mensen die wapens bij zich dragen of elk ander object waarmee men hetzelfde doel heeft. Mensen die kleding dragen die duiden op geweld, racisme en/of vreemdelingenhaat en/of illegale substanties tot zich hebben genomen worden ook de toegang geweigerd.
 8. Kinderen onder de 5 jaar mogen aan alle evenementen gratis deelnemen en zonder ticket. Kinderen tussen de 5 en 11 jaar oud krijgen een korting die op de website zal worden aangekondigd voordat het evenement plaatsvindt.
 9. Kinderen onder de 15 jaar oud moeten worden vergezeld door een volwassene en kinderen van 15 en 17 jaar krijgen toegang tot het evenement als zij een gecertificeerd autorisatie document van hun ouders of voogd met zich meebrengen. Mochten zij deze informatie niet kunnen verschaffen aan de organisatie krijgen zij geen toegang tot het evenement en is er geen recht op het indienen van een klacht tegen deze beslissing.
 10. Verkoop en consumptie van alcohol is verboden voor mensen onder de 18 jaar zoals te vinden in artikel 25 of Act 17/1997 and article 31.3 of Act 6/1995 of 28th March on Guarantees for the Rights of Children and Adolescents in de Comunidad de Madrid.
 11. Als het evenement wordt afgelast behouden de klanten nog steeds hun hotel reserveringen. Deze reservering moet worden geannuleerd door de klant aangezien accommodatie niet in de ticketprijs is inbegrepen. KLZ Events is vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze zaken.
 12. KLZ Events is ook vrijgesteld van enige verantwoordelijkheid met betrekking tot het boeken van accommodatie.
 13. KLZ Events zal geen terugbetaling doen tenzij het product of de dienst werd geannuleerd in dat geval zal het volledige bedrag worden teruggegeven.
 14. De annulatie van een gast mag nooit een reden zijn voor de terugbetaling van een ticket onder welke voorwaarde dan ook. Het doel van KLZ Events is om de andere activiteiten voort te zetten ongeacht of een bepaalde artiest kan deelnemen of niet.

  Als een situatie zoals hier boven staan aangegeven zich zou voordoen dan worden de klanten op de hoogte gebracht zo snel als mogelijk is en vanaf het moment dat KLZ Events op de hoogte is gebracht van de situatie.

  In de situatie dat een gast zijn deelname annuleert dan zal KLZ Events ernaar streven om de originele gast (hierna gast 1) te vervangen voor een andere gast (hierna gast 2) uit dezelfde TV show, film en/of hetzelfde werkveld. Waarbij vervanging van alle producten van gast 1 worden gerelateerd aan gast 2.

  In elke situatie hebben klanten het recht om de vervanging te accepteren of om het geld van de producten van gast 1 terug te vragen zolang zij bewijs van betaling kunnen overhandigen (met uitzondering van speciale gevallen vermeld in de verklaring van annulering van gast 1). Zodoende, zal de prijs van een ticket niet worden teruggegeven onder geen enkele voorwaarde anders dan de volledige annulering van het evenement en andere situaties die hierin staan omschreven. Dit is namelijk omdat de ticket houder te allen tijde het recht heeft naar het evenement te komen ondanks dat een bepaalde gast niet komt. Hetgeen dus ook benadrukt dat er gevallen zijn geweest waarbij er op een evenement geen gasten waren uitgenodigd.

 15. Foto’s nemen met flits is toegelaten in de panel ruimte tijdens de eerste 15 minuten van het panel. Na deze 15 minuten is foto’s nemen met flits ten strengste verboden. Mocht een klant deze regel negeren dan wordt de ernst van de situatie besproken en als de overtreding van de regel enige vervelende gevolgen met zich meebrengt dan wordt de klant verzocht het event te verlaten zonder enige mogelijkheid op geld teruggave en de klant heeft dan geen recht om KLZ Events aan te klagen. Camera’s en elke andere apparatuur met een flits mogelijkheid vallen onder deze regeling. KLZ Events staat het opnemen van de panels toe, maar dit kan wel wijzigen als een gast hier een verzoek tegen indient.
 16. Het nemen van persoonlijke foto’s is niet toegestaan in de Meeting rooms, handtekeningen of foto ruimtes.
 17. KLZ Events heeft het recht om speciale aanbiedingen te plaatsen van de producten en tickets op eender welk tijdstip dan ook. Kortingen zijn niet cumulatief.
 18. Alle evenementen mogen worden opgenomen, volledig of gedeeltelijk, door KLZ Events, sponsoren en/of andere media. Door in te stemmen met deze voorwaarden, realiseert de geïnteresseerde dat zij hierbij toestemming geeft aan KLZ Events om van deze opnames gebruik te maken voor promotionele doeleinden en heeft hiermee geen recht op de voorgenoemde opnames.
 19. KLZ Events mag de locatie en of de datum veranderen onder bijzondere omstandigheden. In het onwaarschijnlijke geval van zo een situatie dan zullen de rechten van de klant en andere assistentenrechten in het voordeel zijn van hen.
 20. KLZ Events mag niet verantwoordelijk worden gehouden voor verloren of gestolen goederen zowel als voor enige ongelukken die worden veroorzaakt door de onvoorzichtigheid en nalatigheid van de klant.
 21. In het onwaarschijnlijke geval dat een conventie afgelast wordt dan zal KLZ Events een volledige terugbetaling doen van de foto’s die gekocht zijn door de klant.
 22. Terugbetalingen worden niet geaccepteerd tenzij de reden voor deze terugbetaling valt onder overmacht zoals opgenomen staat in de wet.
 23. De koop van 1 foto betekent dat er 1 persoon (naast de gast) op de foto komt te staan. Als de geïnteresseerde partij graag met een extra persoon op de foto wil dan moeten er 2 foto’s gekocht worden.
 24. Foto’s worden genomen in dezelfde volgorde als ze gekocht zijn. Als de geïnteresseerde meer dan 1 foto heeft gekocht dan mogen deze achter elkaar worden genomen en hoeft de geïnteresseerde niet opnieuw in de rij te gaan staan.
 25. In het onwaarschijnlijke geval dat een conventie afgezegd wordt dan zal KLZ Events een complete terugbetaling doen van de handtekeningen die gekocht zijn door de klant.
 26. De gasten mogen alleen Freeform/ABC. en KLZ Events/Darkshadecon officiële merchandise signeren. KLZ Events behoudt het recht om bepaalde merchandise te weigeren of op verzoek van de gast of in relatie tot de belangen van de organisatie.
 27. Het is toegelaten om cadeautjes te geven aan de gasten op voorwaarde dat het geen inbreuk is op hun persoonlijke, familiale of professionele waarden.
 28. Handtekeningen zullen getekend worden in dezelfde volgorde als ze gekocht zijn. Als de belanghebbende partij meer dan één (1) handtekening gekocht heeft, kunnen alle handtekeningen op hetzelfde moment getekend worden en moet er niet opnieuw aangeschoven worden.
 29. KLZ Events kan niet garanderen dat er meer dan één (1) foto en handtekening beschikbaar is per gast wegens de beperkingen die opgelegd worden door de artiesten.
 30. KLZ Events zal haar uiterste best doen om de klanten te helpen die door overmacht niet al hun foto’s kunnen nemen of handtekeningen laten tekenen tijdens de conventie. Niettemin, indien de reden voor de kwestie niet toe te schrijven is aan KLZ Events, zal de organisatie zich niet onderwerpen aan de eisen inzake de kwestie.
 31. KLZ Events is niet aansprakelijk als niet alle betaalde handtekeningen getekend of niet alle betaalde foto’s genomen kunnen worden tijdens de conventie door overmacht. Dit omvat natuurrampen, oorlog, terrorisme, revoluties, stakingen, overheidshandelingen en in het algemeen, elke reden die op voorhand niet door de organisatie voorzien kon worden. Indien de reden waardoor geplande activiteiten niet konden doorgaan bij de organisatie ligt of de oorzaak kon verhinderd worden door de organisatie, zal KLZ Events het totale of gedeeltelijke bedrag dat betaald werd, afhankelijk van het geval, terugbetalen.
 32. Een partij kan meer dan één (1) ticket kopen.
 33. Elk ticket moet gelinkt worden aan een partij met volledige naam en identificatie. Wanneer een partij meerdere tickets koopt zonder de naam van de houder of houders van het ticket te specifiëren, moeten zij zo vlug mogelijk een mail sturen naar darkshadecon@klzevents.com met persoonlijke details van de houder of houders.
 34. Wangedrag tegenover de gasten en/of de organisatie zal leiden tot uitsluiting van de klant van de conventie zonder recht te hebben op terugbetaling.
 35. In het geval dat de gasten tijdens de conventie onwel worden en hierdoor niet alle foto’s kunnen nemen of niet alle handtekeningen kunnen ondertekenen, zal KLZ Events indien hier om gevraagd wordt, de producten terugbetalen.
 36. KLZ Events is niet verantwoordelijk voor eventuele regels die op eender welk moment worden opgelegd door de gasten. Klanten geven aan dat ze de voorwaarden van het evenement gelezen hebben en aanvaard hebben wanneer ze hun ticket kopen. Ze hebben dus geen recht om achteraf eisen te stellen in verband met de opgelegde regels.
 37. KLZ Events heeft het recht om eender wie het evenement verstoort of de regels die opgelegd worden door de KLZ Events medewerkers niet naleeft, uit te sluiten van de conventie.
 38. Professionele en persoonlijke verplichtingen van de gasten heersen over de verplichtingen die ze hebben met KLZ Events inzake de conventie. Daarom mogen gasten op eender welk moment hun aanwezigheid op het evenement afzeggen. Indien dit gebeurt, zal KLZ Events de verordeningen uitvoeren die bepaald werden in artikel 14 van de Algemene Voorwaarden.
 39. Alle bevestigingen van de aankopen van de passen worden binnen de tien (10) werkdagen verzonden. Indien je geen bevestiging krijgt binnen deze tijd, contacteer dan onmiddellijk KLZ Events via darkshadecon@klzevents.com.
 40. KLZ Events mag de datum van de conventie veranderen op vraag van een derde partij met voordien een waarschuwing naar de klanten via de officiële informatiekanalen.
 41. De aankoop van foto’s en/of handtekeningen is niet toegestaan zonder toegangsticket voor de conventie.
 42. KLZ Events heeft het recht om de producten aan te passen of promoties te houden vanaf het moment dat ze beschikbaar zijn in de website tot het einde van de conventie, dus ook tijdens het evenement.
 43. De geprinte kopieën van de foto’s die tijdens het evenement genomen werden, zullen beschikbaar zijn één (1) uur na afloop van de conventie. Als een klant voor dit tijdstip het evenement moet verlaten, zal KLZ Events de kopieën verzenden naar het postadres dat de klant opgeeft op voorwaarde dat de klant de verzendingskosten zelf betaalt. Indien de klant de kopieën niet kan afhalen na afloop van het evenement door redenen die toe te schrijven zijn aan de organisatie, zal KLZ Events de kopieën versturen naar het adres van de klant en de verzendingskosten op zich nemen.
 44. Bij aankoop van het ticket, gaat de klant akkoord met alle voorgenoemde Algemene Voorwaarden.
 45. KLZ Events heeft het recht om de huidige Algemene Voorwaarden gedeeltelijk of volledig aan te passen door een melding te plaatsen op de website. Dit met het doel de klanten te infomeren van aanpassingen of vervangingen van de voorwaarden vooraleer ze een ticket of andere aangeboden producten aankopen. Het doel is om de klanten te informeren van de gevolgen die kunnen voortvloeien uit hun aankoop vooraleer ze de aankoop doen.
 46. Klanten worden geadviseerd regelmatig de voorwaarden te raadplegen. De aangepaste versie van deze voorwaarden zal gepubliceerd worden op de website. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, maak dan niet langer gebruik van de website. Blijvend gebruik maken van de website nadat de aangepaste voorwaarden gepubliceerd werden, is een stilzwijgende aanvaarding van de aangepaste voorwaarden.
 47. KLZ Events mag op eender welk moment en zonder voorafgaande mededeling de toegang tot alle diensten en inhoud van de website opschorten of beëindigen (inbegrepen de beschikbaarheid van eender welke database of inhoud zonder beperking) zonder dat de klanten gerechtigd zijn om hiervoor compensatie te eisen.
 48. Indien er gebrek aan overeenstemming is tussen de producten en diensten die aangeboden worden op de website, aarzel dan niet KLZ Events te contacteren via volgende link: http://www.klzevents.com/KLZevents/spanish/. Klachtenformulieren zijn beschikbaar op verzoek via een link onderaan de huidige Voorwaarden.
 49. Indien u weet heeft van ongeoorloofd gedrag toegewijd aan de Website, mag u dit rapporteren aan darkshadecon@klzevents.com. U mag ook de organisatie hiervan op de hoogte brengen op het volgende adres:

  c/ Travesía de Juncarejo 40, 28411 -Morlzarzal- (Madrid, Spain)
  Telefoonnummer:

 50. De huidige Voorwaarden zijn onderworpen aan de grondwet van Spanje en de toepassing van de wet in dat rechtsgebied.
 51. Zowel KLZ Events als de klant zijn toegewijd zich te onderwerpen aan alle disputen en/of tegenstrijdigheden die ter sprake kunnen komen omwille van de interpretatie, naleving of onvoltrekking van de huidige Algemene Voorwaarden van de rechtbanken en tribunalen van de stad Madrid, met het recht hiervan afstand te doen naar een ander rechtsgebied.
 52. Deze Algemene Voorwaarden werden geschreven in het Spaans en vertaald naar het Engels, Duits, Frans en Nederlands. Daarom hebben de Algemene Voorwaarden geschreven in het Spaans de overhand in alle gevallen en zullen geïnterpreteerd worden volgens het Spaans rechtsstelsel.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password